Available Now

Map pin icon
Map pin icon
Tyn-Y-Gongl, Benllech, Anglesey, LL74 8TP View on map
Opening hours: Open by telephone appointment only
Jump to:

Located on the thriving Isle of Anglesey, this stylish development is perfect for those who want to enjoy the tranquillity a coastal location offers. Relax in the communal lounge which features professionally designed interiors with space for guests, social activities and events. Friends and family are always welcome and can book a stay in the on-site Guest Suite*.

All our beautifully designed apartments feature walk-in wardrobes to the main bedrooms, fully fitted kitchens including integrated appliances, Sky/Sky+ connection points in the living rooms, telephone and TV points in both the living room and main bedroom and a 24-hour emergency call system. The development also features a mobility scooter storage facility and beautiful landscaped communal gardens that we maintain the whole year for your enjoyment whenever you please. All apartments are easily accessible via a lift to every floor and there is on-site parking which is available to purchase.

Benllech is a quaint beach town and enjoys stunning coastal views with a short half mile walk to the main high street and beach. What's more, with a new Tesco Express and a Co-Op store within 200 yards of the complex, as well as the local butchers, bakers, and cafes in town, everything you need, really is on your doorstep. The retirement living complex is also close to the local library, primary school, police and fire station, tennis courts and bowling greens. There is also a brand new state of the art GP surgery that is opposite the development which offers a variety of weekly clinics.

 

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein datblygiad newydd, sy'n cynnwys 35 fflat ymddeol steilus gydag un neu ddwy ystafell wely bellach yn gwerthu oddi ar y cynllun.

Ar hyn o bryd yn cael ei adeiladu. Mae’r datblygiad chwaethus hwn ar Ynys Môn yn berffaith ar gyfer rheini sydd am fwynhau llonyddwch y traeth. Mwynhewch lolfa'r perchnogion a gynlluniwyd yn broffesiynol, efo lle ar gyfer gwesteion, gweithgareddau cymdeithasol a digwyddiadau. Bydd croeso bob amser i deulu a chyfeillion a gallant archebu llety yn yr Ystafell Ymwelwyr sydd ar y safle*.

Bydd gan bob un o'n fflatiau bendigedig cwpwrdd dillad y gellir cerdded i mewn iddynt yn y brif ystafell wely, cegin wedi'i gosod yn llawn, pwyntiau cysylltiad Sky/Sky + yn yr ystafell fyw a'r brif ystafell wely a system galwadau argyfwng 24 awr. Yn ogystal, bydd gan y datblygiad gyfleuster storio sgwteri symudedd a gerddi tirlun cymunedol sy'n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn i chi gael mwynhau fel y mynnwch.  Mae pob fflat yn hawdd ei gyrraedd drwy lifft sy'n mynd i bob llawr. Hefyd, bydd safleoedd parcio ar y safle y gellir eu prynu.

Mae ein datblygiad ym Menllech mewn lleoliad arbennig yn y dref glan môr hon, efo golygfeydd hyfryd, ar y brif stryd fawr ac o fewn ½ milltir pellter cerdded o'r traeth. Mae Tesco Express a siop y Co-op o fewn 200 llath o'r datblygiad, yn ogystal â chigyddion, pobyddion a chaffis. Mae'r fflatiau ymddeol hefyd yn agos at y llyfrgell leol, ysgol gynradd, gorsaf heddlu a thân, cyrtiau tennis a lawntiau bowlio. Mae meddygfa leol newydd sbon o’r radd flaenaf gyferbyn â'r datblygiad, efo clinigau wythnosol.

Development Highlights

 • Highly desirable retirement destination
 • Prominent location close to local amenities
 • Less than 0.5 miles walking distance from the beautiful beach
 • Selected apartments will offer beautiful sea views
 • Beautiful sunsets and sunrises over Benllech Bay
 • Beautiful Communal lounge

Key Features

 • lift icon
  Lifts to all floors
 • alarm icon
  Intruder alarm
 • surveillance camera icon
  Camera entry system
 • face icon
  House Manager
 • paws icon
  Pets allowed
 • bed icon
  Guest suite
 • sofa icon
  Communal lounge
 • Flower icon
  Landscaped gardens
 • Balcony icon
  Balconies

Interactive Site Plan

Our interactive site plan allows you to easily find available retirement properties. Click the tabs to view each floor. You'll see that one-bedroom homes are in yellow and two-bedroom homes are in purple. When you click on a property, you'll find out whether it is available for sale, rent or shared ownership, as well as pricing. Click on 'view property' to find out more. Retirement homes shown in red are already reserved, sold or rented out, but may be available on our Resales website.

Explore properties

Occupancy options

Found a property that takes your fancy? Find out more about the practical details including information on service charge and FAQS.

The properties at this development are leasehold properties with a term of 999 years from and including 01/06/2017

You can rent a retirement home on this development. Renting is an easy, flexible and quick way to enjoy life in a McCarthy Stone community. Did you know? Our retirement rental prices include the service charge.
Video

Living at Plas Glanrafon

Watch: Living at Plas Glanrafon 

plas glanrafon retirement properties for sale rent

Send me a brochure

Tell us how you would like to receive your brochure: by EmailPost or PDF download.

Send me a brochure
THE LOCAL AREA

Living in Benllech

Benllech is a much-loved holiday destination, famous for its award-winning stunning beach. Its golden sand beach has won the European Blue Flag since 2004 and has a gorgeous view across the Great Orme and Penmon Point. There are also two nature walks, the Anglesey Coastal Path and the Wales Coast Path, that wind through the town and are a nice option for the more adventurous.

Regularly serviced by buses and trains, it's easy to travel to Benllech's neighbouring towns such as Llangefni, Beaumaris, Bangor and Amlwch. The main Anglesey line crosses the Menai Strait and continues along the west coast of the island, before terminating at Holyhead which is the largest town in Anglesey, where ferries run across to Dublin.

Mae Benllech yn gyrchfan wyliau poblogaidd ymysg Prydeinwyr, sy'n enwog am ei draeth trawiadol arobryn. Ers 2004, mae'r traeth tywod euraidd hwn wedi ennill y Faner Las Ewropeaidd ac mae ganddo olygfa hyfryd dros Yr Ogarth a Phwynt Penmon. Ceir hefyd dwy daith gerdded natur, Llwybr Arfordirol Ynys Môn a Llwybr Arfordir Cymru sy'n ymdroelli trwy'r dref sy'n ddewis braf i’r rhai mentrus.

Mae'n hawdd teithio i drefi cyfagos, megis Llangefni, Biwmares, Bangor ac Amlwch, gyda’r gwasanaeth fysiau a threnau sy’n rhedeg yn rheolaidd. Mae prif linell Ynys Môn yn croesi'r Afon Menai ac yn dilyn arfordir gorllewinol yr ynys, cyn gorffen yng Nghaergybi, tref fwyaf yr ynys, lle ceir llongau fferi i Ddulyn.

Benllech Facts:
69,794
people 
17 miles
to Bangor
Plas Glanrafon
Tyn-Y-Gongl, Benllech, Anglesey, LL74 8TP
View interactive map
 • Conveniently situated close to these local amenities:
 • Bus Stops
 • Bus Stop
 • Bradleys
 • Benllech Dental Surgery

The development is in a peaceful location and boasts stunning views, with Benllech Beach just 0.5 miles away.

The High Street is also close by. Here you can find a Tesco Express within 600 feet, as well as cafés and a butcher.

Benllech Library is 0.2 miles away and is right next to the new GP surgery, which offers a variety of weekly clinics.

Getting to Location

If you are using a Sat Nav system you will need to use LL74 8TF. The postcode is newly created by Royal Mail and may not be accurate for some months.

Our people

The Team at Plas Glanrafon

a woman with blonde hair
a woman with blonde hair
Joanne Jamison
Rental Consultant

Useful Links

Please note that images are for illustrative purposes only. Images may include upgrades and optional extras which may be available for you to purchase at an additional cost. Please click here for further explanations. Floor plans and pricing are accurate at time of publication. Floor plans are for guidance purposes only and are subject to change. Prices may fluctuate depending on market conditions and availability.